Kunst og eventyr

Det kan virke rart å snakke om kunst og eventyr samtidig, men de har hatt en sterk og gjensidig påvirkning på hverandre. Den norske kunsten har alltid vært påvirket av impulser utenifra, men også innenifra. Eventyrene og de overnaturlige vesener i disse inspirerer fremdeles malere, skulptører og andre rundt om i Norge.

De eldste

Hellerissene var i begynnelsen bare strekfigurer, men i bronsealderen så utviklet de seg til mer intrikate former. Dette regnes nå som kunst, men den gangen så var dette magi. Det var en måte å blidgjøre både dyreguder og andre guder så avlinger, jakt og annet som var viktig for stammens overlevelse.

Gradvis over til kirkekunst

Med bedre materialer, større streifeområder og bedre samfunnsorganisering så fikk man også mer tid til å lage kunst. Fokuset var fremdeles dyrefigurer. Tross alt så var det dette kunstnerne så rundt seg. Jo viktigere tingene var, slik som båtene til vikingene, jo mer ble de utsmykket.

Det var svært vanlig med drager, hentet fra de norrøne mytolog og eventyrene. Mange av disse hedenske dyremotivene og fantasifigurene ble erstattet med mer kristne symboler. Men fremdeles så stod eventyrene, fantasidyrene sterkt i den norske folkesjelen. Så de finnes som utsmykninger på mange stavkirker. Kirkelig kunst tok etter hvert over og var dominerende i mange hundre år. Svært mange av kunstnerne var utenlandske, som ikke klarte å gjengi den norske folkesjelen. Kirkekunsten var flott, men den var også delvis standardisert.

Friere rammer på 1800-tallet

Det var mye som skjedde på 1800-tallet i forhold til eventyr og den norske folkesjelen. Asbjørnsen og Moe, og andre, reiste rundt på bygdene og skrev ned eventyrene. I samme periode fikk kunstnerne friere rammer. Spesielt malerne hadde lenge vært begrenset til å male portretter på bestilling. I denne perioden så dukket fotografiet opp og dermed trengte ikke adelen og de rike å betale malere for å lage portretter.Theodor Kittelsen

Malerne måtte finne nye inntektskilder og de trykket nasjonalromantikken og romantikken til sitt bryst. Kunstnere som Dahl, Fearnely, Tideman og Gude malte fantastiske malerier som skildret folkelivet. De fremhevet det særnorske og her kom også eventyrene inn, om enn subtilt.

Utviklingen fortsatte med fokus på det særnorske og etter hvert fikk man også inn flere motiver inspirert av eventyrene.

Illustratørene

Den kanskje mest kjente og den som har satt størst spor etter seg i forhold til kunst og eventyr er selvsagt Theodore Kittelsen. Han fanget den norske folkesjelen og ikke minst eventyrene i sine illustrasjoner som ble gitt ut i eventyrheftene. Disse illustrasjonene bidro til å gi liv til ordene og mange tenker på hans troll når de leser om trollene i eventyrene i dag. I dag er også mange av hans illustrasjoner rammet inn og dette regnes som kunst.

Bild fra – https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Kittelsen

Link: Theodore Kittelsen ->   http://www.theodorkittelsen.no