Samling og nedtegning av fortellingene

Det er ikke mye å finne på en sen høstkveld sittende i en liten stue bare opplyst av stearinlys. Ofte satt familien og jobbet på forskjellige små ting som reparasjon av klær eller annet som måtte gjøres, men dette kunne bli svært kjedelig i lengden. I tillegg så kunne man gjerne se former og figurer utenfor vinduet og vinden som ulte kunne høres ut som et overnaturlig beist. Dette var begynnelsen på eventyrene og fortellingene som ble videreformidlet gjennom generasjoner.

En overnaturlig forklaring

Mennesker er svært opptatt av å skulle forstå verden og vi vil gjerne også skylde på noe som er utenfor vår kontroll. Så torden og lyn skyldes Tor med Hammeren som er sint. En skummel figur i natten er et troll som ligger på lur.
Vi gjør det samme i dag, men det er vitenskapen som er vår nye forklaring.

Dessverre var så det overnaturlige elementet i eventyrene og de norrøne fortellingene både en fordel og en ulempe når det kom til å sørge for at eventyrene overlevde. For i mange generasjoner så ble historiene overført fra en generasjon til den neste. Men etter hvert som kristendommen og konservative krefter fikk kontroll, mistet eventyrene sin status. De ble sett på som fattigmanns overtro. Menn med utdannelse og gjerne erfaring fra å ha besøkt andre land begynte å motsi eventyrene og i mange tilfeller latterliggjøre dem. Det var også krefter som så på eventyrene som en farlig innflytelse og en konkurrent til kristendommen. Så i begynnelsen av 1800-tallet var eventyrene under press.

Asbjørnsen og Moe

Det var ikke alle som så på eventyrene som noe negativt. De ble også sett på som interessante fortellinger fra et nasjonalromantisk og et kulturhistorisk perspektiv. Dermed var det flere mer eller mindre lærde som fattet interesse for å skrive ned disse historiene og sikre dem for fremtiden.asbjornsen og moe

I Tyskland var det Brødrene Grimm som fremdeles i dag er velkjente. Deres nedtegnelser av både klassiske og mindre kjente eventyr ble kjent langt utover landegrensene. I Norge så var det Asbjørnsen og Moe som lot seg inspirere og de bestemte seg i 1837 for å gi ut en samling med norske eventyr.

De reiste rundt i Norge og besøkte bygder hvor de hørte på unge og gamle som fortalte eventyr. Resultatet kom i 1841 da de gav ut et hefte på 96 sider. Det norske folket lot seg begeistre og dermed fortsatte de to mennene arbeidet. De jobbet både sammen og hver for seg og i 1870 kom den største samlingen av eventyr. Dette er en samling som fremdeles er godt kjent og svært mange av de norske eventyrene er uforandret fra denne tiden.

Andre

Det var ikke bare Asbjørnsen og Moe som lot seg inspirere, mange andre så også en mulighet til å tjene penger og vekke nasjonalfølelsen blant nordmenn.
Sophus Bugge og Rikard Berge samlet også inn eventyr og gav ut to bind. Et i 1909 og et i 1913. Tittelen var Norske eventyr og sagn.

Det var også flere som valgte seg ut mindre grupperinger i det norske samfunnet. De ville vise frem særpreg og fellestrekk. Just Knud Qvistad og Georg Sandberg publiserte Lappisk eventyr og folkesagn i 1887.

Samlinger i dag

I dagens høyteknologiske verden så skulle man tro at eventyrene forsvant, men det er fremdeles stor interesse for dem. Mange er blitt filmatisert, både som kortfilm og som langfilmer med mer eller mindre gjendikting.
I tillegg så har det høyteknologiske samfunnet gjort det mulig for flere å få tilgang til de originale samlingene takket være digitalisere versjoner. Nasjonalbiblioteket har gjort mange tilgjengelig og det er også gjort flere moderniseringer av eventyrene i form av mer moderne språk som er tilgjengelig som lydbøker, e-bøker og annet.

Det finnes til og med app’er med fokus på norske folkeeventyr. Et av dem er ”Norske Folkeeventyr” som er laget av Christian Opdal Eid. Så det moderne samfunnet har også trykket eventyrene til sitt bryst, på godt og vondt.

Bild fra http://www.lokus.no/open/fabel/Litteratur/1800-1850-Romantikk/Asbjoernsen-og-Moe

Link: Asbjørnsen og Moe -> http://folkeeventyr.no
Mange er blitt filmatisert -> http://www.caprino.no/movies/no/